Wydajny i niskoemisyjny piec do wypalania ceramiki – Information Centre – Research & Innovation

Jannie Delucca

Przemysł ceramiczny odpowiada za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W celu zmniejszenia dużego śladu węglowego tego sektora, zespół finansowanych przez UE badaczy i programistów wykorzystał symulację, technologię i testy, aby na ich podstawie opracować bardziej efektywny energetycznie piec do wypalania ceramiki. Dzięki temu powstał nowoczesny, niskoemisyjny piec, który zużywa mniej energii i oferuje niższe koszty operacyjne.

Sviluppare una fornace meno inquina… – Information Centre – Research & Innovation

Jannie Delucca

L’industria della ceramica è responsabile dell’emissione di una considerevole quantità di gas serra. For every contribuire a ridurre la sua vasta impronta di carbonio, un gruppo di ricercatori e sviluppatori finanziato dall’UE ha impiegato tecnologie, simulazioni e exam for every creare una fornace più efficiente. Il risultato è una soluzione d’avanguardia caratterizzata da un consumo energetico ottimizzato, emissioni ridotte e minori costi operativi.